Ciąg dalszy do Famili KONSTYTUCJA 1768r. ORAZ SEJM ROZBIOROWY

W roku 1768 Zostaje na sejmie uchwalona Konstytucja, w której znaczny wpływ na uchwały mieli właśnie masoni związani z rosyjskim protektoratem.

Celem owej konstytucji było powstrzymanie rozrostu funduszów klasztornych, nakazując rezygnację majątku dziedzicznego na rzecz sukcesorów rozszerzając na mnichów i mniszki oraz zakazano przyjmować do zakonów, pod karą tysiąca grzywien, do nowicjatu młodzieńców przed 24 rokiem życia. Wyjątek jednak uczyniono dla pijarów i…Jezuitów jako zakonów „poświęcających się” wychowaniu młodzieży.

W tym samym roku, przeciwko takim reformom zostaje utworzony związek w Barze na Podolu 29 lutego 1768 z zaprzysiężeniem aktu założycielskiego w obronie wiary katolickiej i niepodległości katolickiej Rzeczpospolitej, nazwany Konfederacją barską, skierowany przeciwko: kurateli zaborcy rosyjskiego, królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i popierającym go wojskom rosyjskim. Celem konfederacji było zniesienie ustaw narzuconych przez Rosję, zwłaszcza zapewniających równouprawnienie innowiercom.

W tym właśnie momencie natrafiłem na ślad działalności Watykanu w kierunku zmiany prawa w Rzeczpospolitej oraz ze prawie doszło do, cytuję” Schizmy w kościele na terenie Rzeczpospolitej” ok 1788r.,ale o tym później.

Kiedy dochodzi w 1772 roku do I rozbioru Rzeczpospolitej cała masoneria dalej funkcjonuje wspaniale i bez problemowo. To wtedy w 1773 r. gen.artylerii koronnej Bruhl skłonił członków lóż : niemieckiej „Trzech Braci” , francuskiej „ Jedności” oraz samego Augusta Moszyńskiego do przyjęcia rytuału tzw. lóż połączonych, których wielkim mistrzem był..pruski ,książe brunszwiku, Fryderyk August Ferdynand ( młodszy syn króla Prus Fryderyka Williama I, należący do domu hohenzollerów czyli spadkobierców Krzyżaków).

W tym momencie zbliżamy się momentu zagrożenia kieszeni kościoła rzymsko-katolickiego.

Otóż za zgodą Carycy Katarzyny IIgiej oraz Prus i Austrii zostaje zwołany Sejm Rozbiorowy tzw.sejm skonfederowany działający w latach 1773–1775., który przyprawił duchowieństwo o nowe klęski. Zgodzono się wówczas na kasatę Jezuitów i automatycznie na sekularyzację szkoły czyli powołano Komisję Edukacji Narodowej właśc. Komisję nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mającą, gdzie naukę prowadzili potem tzw. byli Jezuici. Mam nadzieje ,że teraz rozumiecie kto przejął rolę kształcenia naszych elit, a do dzisiaj nas i naszych dzieci. Nic dodać i nic ująć.

Owy sejm rozbiorowy skłonił biskupów do 700 tys. rocznego subsydium charytatywnego na spłatę długów Rzeczpospolitej wobec zaborców, prowizje od sum kościelnych oznaczył na, cytuję „pólczwarta od sta”.

Zaborcy dobrze wiedzieli,że w ostatnich czasach to właśnie kościół rzymsko katolicki wzbogacił się w Rzeczpospolitej i był bardzo wpywową siłą. Dzięki tej sytuacji na jaw wyszło jak ogromne przywileje, majątki i pensje posiadali Biskupi, zakony i opactwa w Rzeczpopolitej.

Księża najwięcej wtedy narzekali na ową konstytucję, ustanawiająca prowizję na „3 i 1/2 od sta”, na zakaz tworzenia przez duchownych fundacyj (pamiętacie z filmów moich z cyklu „Historia mojej Ojcowizny” o fundacji kościelnej „mont petatis”), oraz na to ,że sprawy o dziesiecine miały bez „nosa” Rzymu rozstrzygać sądy świeckie.

Wtedy niejaki Jędrzej Zamoyski spisał „zbiór praw sądowych” by społeczeństwo spod przewagi władzy duchowieństwa wyciągnąć oraz unieważniał wszystkie fundacyje kościelne po 1669r. przelewając ich dobra na skarb państwa. Zaś bulle papieskie miały być dopiero respektowane po zatwierdzeniu przez władze państwowe.

Po narzuceniu Rzeczpospolitej gwarancji ustrojowych w 1775 roku, ambasador rosyjski Otto Magnus von Stackelberg stał się faktycznym współrządcą państwa. W Radzie Nieustającej zawiązano konfederację masonów Andrzeja Mokronowskiego i Andrzeja Ogińskiego. Sejm 1776 roku wzmocnił władzę Rady Nieustającej nad ministrami, zniósł Komisje Wojskowe, ograniczył kompetencje hetmanów, oddał zwierzchność nad wojskiem Departamentowi Wojskowemu Rady Nieustającej, powierzył zupełną kontrolę nad majątkiem pojezuickim Komisji Edukacji Narodowej, gdzie dalej działali tzw. byli Jezuici. Król odzyskał prawo nadawania wszystkich szarż wojskowych. Jednak koścół dobrze zadziałał w kręgach politycznych bo potem na sejmie w 1780r. projekt Jędrzeja Zamoyskiego upadł. Kościół wziąl oddech, a coraz więcej duchownych wstepowało w szeregi masonerii.

Rosja osłabiona wojną toczoną jednocześnie z Turcją i Szwecją, zagrożona przez Prusy zmuszona została do poprawienia położenia Rzeczpospolitej. I wtedy zwołano sejm walny zwany czteroletnim zwołany 6 października 1788 za zgodą carycy Katarzyny II w Warszawie. cdn…… Sejm 4-letni

Edward Słowianina Leh 10.2019

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*