„FAMILIA” CZARTORYSKICH

FAMILIA” CZARTORYSKICH,SEJM ROZBIOROWY, KONSTYTUCJA 1768r. ,

SEJM ROZBIOROWY, SEJM CZTEROLETNI

KOMU KONSTYTUCJA 3 MAJA BYŁA POTRZEBNA?

Zacznijmy dzisiejszą opowieść od XVIII w. , a mianowicie od panowania w Rzeczpospolitej Sasów dokładniej od Augusta III Sasa, kiedy to na szerszy plan polityczny w naszym kraju wysuwają się dwaj bracia August i Michał Czartoryscy synowie Kazimierza tworząc silną partię polityczną zwaną „Familia”. Nadmienię iż na początku owa partia był niby polską,a potem już prorosyjską ( proszę w tym miejscu powstrzymać się od komentarzy typu : „o rusofob” gdyż opisuję tutaj czasy XVIII w. by zobrazować to co się działo przed pierwszym rozbiorem w Rzeczpospolitej). Tak więc za Sasów w rządzie Rzeczpospolitej ster wiodła wspomniana „Familia” aż do 1-szego rozbioru.

Zatem weźmy się najpierw za genezę tego stronnictwa Czartoryskich by zrozumieć co działo się podczas tzw. sejmu 4-letniego, który doprowadził do uchwalenia pomiędzy 1-szym, a 2-gim rozbiorem Rzeczpospolitej tzw.„konstytucji 3 maja”, która jak okazuje się miała „drugie dno”.

FAMILIA” CZARTORYSKICH

Na długo przed wspomnianymi powyżej czasami , syn wojewody wołyńskiego Michała ,kasztelan wileński niejaki Kazimierz Czartoryski, założył stronnictwo polityczne pod nazwą „Familia”. Jednakże na początku owe stronnictwo nie stanowiło silnej opozycji wobec ówczesnych Potockich, Sieniawskich, Radziwiłłów czy innych królewiąt na ziemiach upadającej Rzeczpospolitej. Wobec tego książę Kazimierz wzorem innych wymienionych rodzin, postanowił poswięcić swój czas na gromadzenie fortuny dla swej rodziny na przyszłość oraz ustawiewiem swoich synów na wyskoich stanowiskach , rówież poprzez ożenienie ich bogato, oczywiście za wsparciem Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Wobec tego syna Michała żeni córką feldmarszałka austryjackiego Eleonorą baronówną Wallenstein, a drugiego syna Augusta żeni z Zofią z Sieniawskich wdową po wojewodzie połockim Denhofie (tuaj niech nie zdziwią was nie nasze nazwiska na takich urzędach, gdyż wiecie z poprzednich moich filmów iż od czasów Sasów na stanowiska takie w Rzeczpospolitej obierano cudzoziemców ).

Zapewnienie „Famili” fortuny ,a więc wsparcia finansowego oraz wpływów z bycia przy rodzinie Poniatowskich poczęli Czartoryscy utrwalać zwyczaj -wyniesiony z nauk na dworze Ludwika XIVgo przez żonę Kazimierza ,czyli córkę Jana Jakóba Izabellę Morsztynównę – zwyczaj , ażeby każda sprawa prywatna, czy publiczna podlegała cytuję „ dyskusyi i wszrchstronnie była rozbieraną w kółku domowem, w gronie „Familii”. Czyż wam to nie pokazal Wam drodzy moi serial „Gra o Tron” ?

Jednakże do owej Familli oporócz samych Czartoryskich , zaliczali oni jako najbliższych rodzinie: Poniatowskich, Flemingów, Sapiehów

i Ogińskich, a nawet Andrzeja Zamoyskiego herbu Jelita twórcy tzw.: kodeksu Zamoyskiego.

Książe Michał Czartoryski w wyniku zabiegów ojca staje się postacią potężną (pobierał nauki we Francji, Florencji, Rzymie). Znał tyle szlachty iż urządzał sejmiki wg swej woli, trząsł trybunałami i jako kanclerz litewski miał cytuję „ przeważny wpływ na Litwę”.

Zaś jego młodszy brat August Czartoryski odebrał również nauki przy boku Michała w wymienionych krajach i był wojskowym za czasów Augusta II Mocnego w jego kampaniach oraz wojewodą ruskim, a także znakomitym był dyplomatą. Po długich staraniach, poslubiwszy wdowę po wspomnianym wojewodzie połockim Zofię z domu Sieniawską stał się – poprzez jej posag- właścicielem ogromnej fortuny stanowiącej ekonomiczną podstawę działalności politycznej „Familli”.

Tak więc obaj bracia Michał i August-Aleksander Czartoryscy opierając się na wsparciu potężnych wówczas rodzin trzęśli każdym zakątkiem Reczpospolitej. Wspomnę jeszcze tutaj iż sam August Czartoryski sprowadzał wielu rzemieslników saksońskich by te fortunę pomnażać, a więc opierał się na dalszej polityce wyzysku Rzeczpospolitej zniszczonej wojnami, plagami oraz jezuickim średniowieczem w XVI-XVII w. wg „ oficjalnego datowania”.

August Czartoryski z czasem zrzekając się stanowiska wojewody ruskiego na rzecz swojego syna Adama , szykował go poprzez liczne przekupstwa na kandydata do tronu Rzeczpospolitej. Czy patrząc zatem czym zajmowali się Czartoryscy , jakie pobrali , nauki i jak zdobyli fortuny możemy zadać pytanie : czy byli oni wierni Rzeczpospolitej? Wg mnie w miarę jedzenia rośnie apetyt i już nie staje się to takie oczywiste w świetle takiego obrazu.

Idąc dalej już, syn Augusta Aleksandra ,Adam Czartoryski od 1759r. osobiście znał carycę Katarzynę IIgą!! Bo właśnie kraje ościenne Rzeczpospolitej nieprzychylne Sasom i Bruhlowi wspierały Czartoryskich kandydaturę, Czy aby wg oficjalnej historii nie wydaje się to dziwne by mówić o ptariotyzmie Czartoryskich, którzy żywo wpisali się w kręgi masońskie? Pokazali Oni czym były i są Wolno Mularze i jak bardzo powiązani byli z wszystkimi przyszłymi zaborcami Rzeczpospolitej.

Własnie w tym czasie znajomości Adama Czartoryskiego z carycą Katarzyną , ich tzw. siostrzeniec Czartoryskich niejaki Stanisław August Poniatowski , stolnik litewski, odebrał od cesarzowej Katarzyny zapewnienie listowne, że hrabia Kayserling wysłany został jako poseł do Warszawy ze specjalna misją, aby po śmierci króla Augusta IIIgo wybrał Poniatowskiego na króla, a gdyby się nie udało to Adama Czartoryskiego. Jednakże był to zabieg zamierzony przez cesarzową gdyż Stanisław Poniatowski był uważany w swojej rodzinie za niezdolnego. Dopiero wóczas Czartoryscy wycofali kandydaturę Adama na króla. Potem poseł pruski przysyła na dowód poparcia przez Prusy kandydatury Stanisława Poniatowskiego jemu samemu order. Potwierdza to tezę z mojego filmu z„części 2 z cyklu zrozumiec kroki zmierzające do..” iz już August Mocny zaczął prowadzić rozmowy na temat rozbiorów Polski w 1703 r. z królami Fryderykiem i Karolem. Gotowy już projekt rozbiorów powstał w 1709 r. W 1710 r. pisał król pruski do swego posła w Warszawie, że punkt piąty podpisanej z królem polskim “pertraktacji” dotyczy rozbioru. Jak podaje Konopczyński, w 1721 r. z planem rozbiorów zapoznawano poszczególne europejskie dwory królewskie. Odwiedzając Warszawę w 1733 r. August Mocny powiedział publicznie:“Trzeba Polaków nauczyć rozumu, a że nic ku temu nie posłuży lepiej niż rozbiór”.Rozbiory Polski opóźniła znacznie śmierć króla, która nastąpiła w tym samym roku. W początkach XVIII w. masoni powołali w Dreźnie do życia specjalną lożę masońską, która miała zajmować się tworzeniem i realizacją planów mających doprowadzić do rozbioru Polski. Loża ta nazywała się “Okrągły stół”.

Wróćmy jednak do Czartoryskich. Po śmierci Augusta IIIgo następcy Augusta Mocnego wybranego pod ochroną wojską rosyjskich Czartoryscy zaczęli zbierać owoce swoich posiewów. Zamek zajęło wojsko rosyjskie, a sejm się rozpoczął pod laską Adama Czartoryskiego. To właśnie Adam Kazimierz Czartoryski syn Augusta i Zofii Sieniawskiej został jedynym spadkobiercą owej mysli politycznej, a także ogromnej po ojcu i stryju fortuny. Znany był wówczas już pod iminiem generała ziem podolskich.

Jak powiadają biografowie kiedy urodził się do chrztu trzymali go sam król August III i w zastępstwie matki chrzestnej cesarzowej rosyjskiej Anny – królowa polska Józefina. Jak wspomniałem wcześniej był kandydatem do tronu polskiego. Mimo iż caryca Katarzyna wprowadziła nań Stanisława Poniatowskiego to podobno stanowczo nie przekreślała szans księcia Adama Czartoryskiego. Jedynie uzależniła to od tego czy jej kandydat przejdzie bez wzbudzenia wielkiej niechęci. Gdy „Familia” zdecydowała poprzeć kandydaturę Poniatowskiego na króla , wówczas Książę Adam Czartoryski objąL stanowisko marszałka na sejmie konwokacyjnym , a po Flemingu objął komendę nad Gwardią litewską., przewodniczył Trybunałowi w Grodnie i w Wilnie. 7 września 1764 Stanisław August Poniatowski obejmuje tron Rzeczpospolitej, a rodzina Czartoryskich zaczyna ostrą gre polityczną. Książe Adam Czartoryski jako marszałek poporowadził w 1764r sejm konwokacyjny w celu przygotowania elekcji Stanislawa Augusta Poniatowskiego.

Potem już za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego 15.08.1766r. Zebrani na nowo niektórzy członkowie loży warszawskiej „ Towarzystwa trzech braci” otworzyli nową loże rytu szkockiego, na której czele stanał gen. Artylerii koronnej Fryderyk Alojzy Bruhl i przybrała nazwę „ Cnotliwego Sarmaty”. Jak wspomniałem w „Przewrocie umsyłowym cz.3” mógł wstapić tam tylko chrześcijanin, wierzący.

Wówczas w 1766r. Obejmując posadę w Szkole Rycerskiej Adam Kazimierz Czartoryski zasłynął z tego i napisał katechizm dla kadetów. c.d.n…………… 

z poważaniem Edward Słowianin 10.2019

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*