Rozprawa 30/11/2016

Wedle światła dokumentów i historyi przysyłanych mnie y po zapoznaniu śie z onymi historyami,Wszystek do tey pory historyckie rozprawy y prace pisane wielu authorow rekami potwierdzaya ino prawde iakoby wszystek pogmatwane dzieye y narodu naszego y wielu generacyi w europie poczeto specyalnie by wszystek ludzie y istoty mimo oczu w czaszce ślepe były ino bydło na rzeź kroczace .

Jakem powtarzał razem z inszymi authorami czy żurnalistami y mędrcami iż to co nam się wyborem wydaye nim nie iest .To tylko labirynt zmyślńie kombinowanych pomysłow inzynierow scojologii z zepsutymi zgnilizną wyższośći ino wywodzących się ino samego kainanowego nasienia , ktore w wyniku wielu mieszanek ino w zydowizne w nowey postaći śie przekształcić raczyło. Ino wiele organizacyi założonych z myśla dobrą przyieli i na swe niecne zachcianki i żądze pozmieniali.

Mimo wielu dowodow tedy ludzie na niebyt skazani są gdyż albowiem nie są w stanie rozwiyać śie po zdobyćiu minimum komfortu potrzebnego do żyćia.

Tedy ino iakoby robak żyć pragną y przez co sterowalni są.

Ano także po częśći obudzeni za argumenta biora owe historyie by twierdzić iż wszystek kłamstwem iest y w imię tego także poprzez bunt uwarzać raczą ,że nie warto zatem robić nic.

Otoż moi mili gdzie tu życie ,czyż zatem ieśli y wszystko iest kłamstwem to czy nie bydź iednym z pierwszych by prawdę poczać ano poprzez działanie y na ten przykład pomaganie choćby sasiadowi czy inszym istotom w potrzebie y budować relacyie lubo fyndamenta na loyalnośći y prawdzie y radośći z tego czynienia w myśl podstawowego prawa człowieka y każdey istoty!?!.

Nie krzywdź y nie pozwol być krzywdzonym!!!

Żyć ino nasi przodkowie w soyuszach by tym bardziey własney rodzinie iako podstawowey komorce w budowaniu wolnego narodu. Onegday to nasi przodkowie czynili przed 1500 laty bedac panami na swey ziemi y podlog prawa równośći żyiącemi, a nieprawość i despotyczne rządy wartko w perz obracali.

Zatem czy stać Cie Siostro y Bracie by zakasać rękawy y gacie,

by zmienić coś już teraz by wtora generacyia po nas mogła powstać z kolan winy nam narzuconey y cieszyć śie wolnośćia y rozwoyem!!!

Nie czas użalania to y płaczu , to czas ,naprawde ostatni czas by obudzić śie!!!

Eddie Słowianin!!

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*