SŁOWO CZYMŻE IEST

SŁOWO CZYMŻE JEST

Na początek istnienia onego dla każdego z Nas , to co oczy Nasze obaczyły tak poczęliśmy imiona przyzywać by rzeczy-wistość określać w naturze rzeczy.

Tak iak to co przed nami było – Tu i Teraz – ni przedtem ni potem.

Czućiem serca y chwili tak iako zastała nas rzeczy oczywistość.

Tedy słowo z energii Naszey poczęliśmy by zaistniało , kreować raczyło Nasze miejsce we wszech-rzeczy iako y w przestrzeni Naszego iestestwa iedyno- własnego.

Każdey chwili uważość nową energią = słowem z Nas promieńiowała y promieńiuje.

W następstwie onego zdarzenia świadomość nasza wzrastała na początek, iakoby z uwagi wypowiedzenia słowa onego iże tak iako z uzważności powstało to z uważnością wypowiedziane być powinno.

Gdyż ta energia w onej postaći na-on-czas kierowana iest na inne istoty , czy też rodzinę y bliskich nam istot.

Zatem y piękno y zniszczenie może uczynić.

Miłość abo krzywdę zawżdy na wieki bardziey aniżeli czyn , gest,

wypadek uczyniony w drugiej istoty względem.

Dzisiey słowo pomienione i popsowane ma znaczenia stąd pomieszanie w RODach y Narodach czyni.

Do słowa należytei wagi przykładać nie raczymy azaliż uważności.

Stąd krzywdy Nasze wynikać raczą , a za tem lęki , strach a w końcu nienawiść śie poiawia .

Tak też poprzez słowa ginąć za cudze sprawy raczymy lubo nieufnośćią

dażąc każdego kto iakiekolwiek da Nam słowo.

Zapomnieć co znaczy wyższość danego słowa nad kontraktem pisanym raczyliśmy lubo zmuszeni ostaliśmy poprzez popsowanie znaczeńia tych imon naszych energi= słowa.

Przecie widzimy na nowo iak słowa powtarzane wkoło w pomienionym obrazie innym zgoła pierwotnemu znaczeniu zaistniałey nas Tu i Teraz rzeczy-wistości sens y enrgię tracą.

Iak mawiać tedy z szacunkiem do starszych , do rodzica do dziada naszego, a nadal oczekiwać szacunku i uważnośći od innych raczymy.

Toć w oczekiwania śie to pomienia y energi zmarnowanie.

Iak Tu i Teraz mawiać o wolnośći , miłośći, radośći kiedy przecie czuć potrafimy ,a usilnie zrozumieć umysłem chcemy, tym samym umysłem co oczy zwodzące sterują.

Wnioskować zatem należy iż kiedy na powrot ich perwotne znaczenie przywracać poczniemy odzyskamy y ducha spokoine trwanie y serca czucie ponad sprawy materialne.

Tedy Wać Pan abo Wać Pani to będzie ta istota , ktora ino tylko słowo da nam znaczy wypowie , a my czuć wagę =energię onego słowa nad materialność wysoko postawimy.

Tedy problemu nie będzie iż ulegniemy pokusie kto lepsze słowa z popsowaną energią do nas będzie wypowiadał bo lubo prawda od Wać Istot w kilku słowach wypowiedziana przez nasze serca będzie odebrana iako rzeczy-wistośća kłamstwo wnet upadnie.

Zatem uważnem słowem raczyć winniśmy naszych bliskich , oyce y matki , braty y śiostry by w zdrowiu , w szczęśćiu y w bogactwie = dobrostanie trwali bo wnet radość serca czerpiąc zrazu na innych oną promieniowali.

Słowem uważnym świat nasz kreować raczymy y nikt prawa do naszego świata nie ma, ni osądy a iedynie wgląd by uczyć śie abo iść swą drogą nie krzywdząc nigdy żądney istoty ani siebie!!!

Eddie Słowianin

16.11.2017

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*