Od zarania dziejów każda istota świadomie abo nie świadomie pragnie być utożsamiana z jakąś grupą lub ideą.

Poczucie samotności i odrzucenia powoduje strach .

Ten strach powoduje iż przeciwdziałamy temu . Jednocześnie stajemy się wrażliwi i podatni na sugestie i te dobre i te złe co sprawia iż często wpadamy w sidła co silniejszych idei , w imię których robimy wszystko by zasłużyć na bycie w owej grupie, społeczności często za cenę naszego sumienia, naszych uczuć mimo iż na własne oczy widzimy i uszy słyszymy , że coś jest nie tak ,wypieramy to z umysłu.

Stajemy się tedy tzw. sterowalni poprzez liderów czyli grupę trzymającą władzę. Stąd Nasze podzielenie i pomieszanie.

Ostatnie 300 lat walki o niepodległość , niekończące się wojny i zbrodnie pokazały jak dla wielu idei tak wielu zginęło na marne szukając tytułowej tożsamości . Tożsamośći Narodowej.

Wymieszanie się poglądów, ludzi itd… łącznie z regresem edukacji oraz zmianą języka spowodowały umęczenie podstawowej jednostki tego wszystkiego czyli pojedynczego człowieka, który zmęczony ożywia się dopiero wtedy gdy ktoś podsuwa mu gotowy plan ubrany w słowa i idee podobne do jego uczuć i…….zatraca się.

Czy możemy ówczas nazwać to tożsamośćią narodową?!?

Czy Tożsamość Narodowa nie powinna polegać na wiedzy tego pojedynczego człowieka , jego własnej wiedzy udostępnionej mu w nieograniczonej formie?

Czy kiedy zmienia się historię np.narodu tego człowieka , zmienia się sposób myślenia poprzez bezwolną edukację ,a na końcu miesza się zasady jego języka możemy mówić o Tożsamości Narodowej ?

Podług mnie pozostają jedynie hasła i nazwy „kodowe” by pozory tej tożsamości zachować, by dany człowiek był wpełni przewidywalny ,sterowalny. By mimo tego iż widzi czarno na białym iż jest wyzuty z onej tożsamości i oszukiwany wracając do domu do rzeczywistości do niewolniczej pracy wypierał to!!

Zatem czemu piszę o owej Tożsamości Narodowej skoro jesteśmy sterowalni.

Ano dlatego by tej tożsamości nadać sens taki jaki był dla naszych przodków sprzed 1000 lat . Znaczy się by odwrócić to wypieranie , by nadać właśnie sens temu co czujemy i kim jesteśmy.

Zatem winniśmy zacząć od podstawy naszej tożsamości czyli języka , a właśćiwie ięzyka. By odpsować tyle onych słow pozmienianych byśmy poczęli ano z serca patrzeć ,a nie podług oczu ino zwodzących Nas .

Byśmy poczuli magii siłę iakoby przodkowie Nasi y ich praojcowie czuli.

Tedy powiadam wam iż śilnieyszey śiły ponadto nie będzie aniżeli onego serca ktore prowadziło Ojców Naszych przez ścieżki prawdy ano czystey Tosamośći Narodowey.

Ano iż ięzyk Nasz odpsowawszy napowrót zrozumiemy śiłę naszych słow y magię z serca płynącą która Nas silnymi czyniła tak jak ongiś Naszych Przodków , tedy to co wypierać raczymy nabrawszy barw pokaże Nam w iakiey rzeczywistośći trwamy .

Tedy następnym krokiem będzie Historyi zrozumienie i prawdziwe onej odtworzenie iakoby iż Tosamość Narodu to bycie w iednośći to życie w iednośći to poczucie iednośći y pragnienie dobrego dla siebie zgodnie z sumieniem czyli iednocześnie y dla wszystkich. Patrzenie poprzez serce i rozrożnianie smemu co iest prawdą a co nią nie iest , a nie branie za wiarę tego co ktoś podpowiada byśmy myśleć mieli.

Tedy zasada równośći powróci iakoby za czasów przodkow Naszych , gdy tedy y Krol tylko sędzią ostawał z racyi swych cnot i doświadczenia y równym innym był w tym czasie gdy stanowisko dzierżył z nadania.

Tedy powrocić raczy sens y śiła onego poczucia Tosamośći Narodowey

y prawdziwego znaczenia .

Wnet powrocić raczą zasady podług których siła Narodu kroczyła y miłość do oyczyzny ano do każdego iey człowieka y iednostki .

Sława i Chwała Przodkom!!! Eddie Słowianin